Klientská zóna
ORTEX ve světě

OR-SYSTEM

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » OR SYSTEM  
logo OR-SYSTEM
Komplexní informační systém OR-SYSTEM je spolehlivým nástrojem pro plánování a řízení výroby v organizacích s výrobou kusovou, sériovou i hromadnou pro obory strojírenství a plastikářští. Pokrývá celé spektrum informací potřebných pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost. Hlavní ambicí OR-SYSTEMu je podporovat uživatele při získávání a zvyšovaní jeho konkurenčních výhod zabezpečením aktuálních a relevantních informací pro komplexní řízení a včasné rozhodovaní - vždy ve vhodném okamžiku a na správném místě. Existence funkcionality „konfigurátor objektu" činí z OR-SYSTEMu výjimečný SW, který výrazně zjednodušuje a zrychluje proces vlastní výroby a distribuce výrobku ke konečnému zákazníkovi.

Přednosti OR-SYSTEMu

  • Komplexní informační systém   OR-SYSTEM je spolehlivým nástrojem pro plánování a řízení výroby v organizacích s výrobou kusovou, sériovou i hromadnou.
  • Existence unikátního nástroje - konfigurátor objektů, který výrazně zrychluje proces vyřizování poptávek a objednávek od Vašich zákazníků a zjednodušuje proces výroby. Dá se říci, že díky konfigurátoru obchodník již normuje a dává pokyn k výrobě. V praxi tato funkcionalita řádově zvyšuje návratnost investice do informačního systému.
  • Vysoká míra zabezpečení a škálovatelnosti.
  • Propracovaný systém řízení výroby s rozvrhováním využití kapacit jednotlivých výrobních zdrojů.
  • Přesné informace o termínech plnění prodejních objednávek (předstihy, skluzy).
  • Automatizace Nákupu – informace o chybějících materiálech, které by mohly ohrozit plnění prodejních zakázek. Automatické objednávání materiálu u dodavatele.

Moduly OR-SYSTEMu

Prodej

Umožňuje provádět veškeré činnosti nutné pro efektivní prodej výrobků a služeb. Prostřednictvím jednotlivých funkcí modulu je monitorován, evidován a vyhodnocován celý prodejní proces.

Evidence obchodních projektů

Některé obchodní případy vyžadují rozsáhlejší a časově dlouhodobou evidenci formou projektu. OR-SYSTEM umožňuje provádět evidenci obchodního projektu a sdružování obchodních dokladů patřících k danému projektu.

Nákup

Poskytuje nástroje sloužící k racionálnímu provádění nákupní a zásobovací činnosti organizace a tím i k efektivnímu využívání skladových zásob.

Skladové hospodářství

Umožňuje sledování stavu a toku zásob a finančních prostředků vynakládaných na skladové zásoby. Pohyb zásob je kontrolován z věcného a účetního hlediska.

Servis

Umožňuje sledování servisních zásahů prováděných vlastními pracovníky nebo třetí stranou.

Výrobní plánování

Na základě zákaznických objednávek, standardních technologických postupů a kusovníků, pracovních plánů a kapacitních možností, rozpracovanosti výroby a stavu skladů sestavuje návrh plánu výroby a vytváří podklady pro výrobní zakázky.

Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů

Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů - kapacitní bilancování - vytváří frontu operací na jednotlivé výrobní zdroje (stroj, nářadí, profese atd.). Fronta je vytvářena tak, aby byly maximálně plněny termínové a množstevní požadavky odběratelů. Současně obsazuje kapacity konkrétních výrobních zdrojů tak, aby zdroje byly maximálně využity.

Operativní řízení výroby

Rozšiřuje pohled na výrobní zdroje směrem ke zdrojům lidským - profesím a pracovníkům. Je nástrojem mistra v oblasti organizování a přidělování technologických operací konkrétním pracovníkům.

Odvádění práce

Modul umožňuje odhlašování jednotlivých operací na zakázkách, sledování mzdových a materiálových nákladů. Ve vhodných případech se odhlašování provádí přímo z výrobních zařízení nebo pomocí čteček čárových kódů.

Vyhodnocování zakázek

Umožňuje sledovat stavy zakázek, rozpracované výroby a provádět důsledná vyhodnocení výsledných nákladů na zakázku. Cílem vyhodnocovacích kroků je nejen skutečná kalkulace výrobku nebo zakázky, ale rovněž vyhodnocení vytíženosti výrobních apacit a plnění norem a ukazatelů řízení kvality.

Řízení kontroly jakosti

Řízení kontroly jakosti slouží ke sledování jakosti výroby a vytváření požadovaných certifikátů kvality k dodávaným výrobkům.

Nedokončená výroba

Vyjadřuje stav nedokončené výroby v korunách. Zobrazuje finanční vyhodnocení výroby až na nejnižší jednotky, tedy na střediska a rozpracované výrobní příkazy.

Kalkulace obchodního případu

Dává pohled na předpokládané finanční náklady výroby v okamžiku pořízení zakázky (nabídky). Dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku.

Porovnáním operativní a výsledné kalkulace s kalkulací prodejní objednávky je možné vyhodnotit nejen náklady vlastní výroby, ale i úspěšnost celého prodeje.

Kooperace

Kooperace poskytuje nástroje sloužící k plánování, objednávání a sledování kooperací na operacích, které je nutno kooperovat z důvodu chybějící technologie nebo chybějící kapacity strojů nebo profesí.

Máte zájem o OR-SYSTEM? Potřebujete více informací?

- předvedení produktu - nezávazná cenová kalkulace - rada při potížích -

ikona obalky ikona obalky
zavolejte nám na 499 991 222
 
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek