Klientská zóna
ORTEX ve světě

Controlling

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Controlling  

Modul Controlling umožňuje řešit standardní úlohy výkonové, odpovědnostní a procesní orientace Nákladového controllingu. Pro řešení detailního sledování nákladů může uživatel použít deset nositelů z celkových 30 možných.

Controlling

Nositelé nákladů (dimenze) v podsystému Controlling:

  • Zákazník, zakázka, nadřízená zakázka, typ zakázky, účet, položka kalkulace, cash-flow zakázky, výrobek, skupina výrobků a množství pro řešení úloh výkonové orientace.
  • Středisko, skupina režií a alternativní středisko pro řešení úloh odpovědnostní orientace.
  • Pro procesní orientaci může uživatel použít např. dimenze činnost, aktivita, odpovědná osoba (pracovník), umístění (pracoviště, stroj).

Systém práce s nositeli nákladů klade důraz na minimalizaci pořizovaných údajů. Z tohoto důvodu uživatel pořizuje tři, max. čtyři nositele nákladů, ostatní jsou z těchto údajů generovány (dotahovány). K základním patří účet, útvar, zakázka (výrobek). Součástí řešení může být i plné podchycení nedokončené výroby zakázky včetně řešení náběhů a odvodů.

Dynamické controllingové pohledy

Uživatel si může definovat deset vlastních pohledů na náklady. K základním pohledům může patřit:

  • Kalkulační – výsledkový pohled.
  • Cash-flow zakázky.
  • Vyhodnocení střediskového hospodaření.
  • Přehled o nedokončené výrobě zakázky.

Pro potřeby plánování systém umožňuje ke každému pohledu definovat tři základní plány, a to předběžný, odsouhlasený a operativní (plánovaný, operativní, pevný). Plánované hodnoty mohou být fixního, variabilního a kombinovaného charakteru. Střediskový plán může být zadán ručně, převzat z minulého období a následně upravován. Výkonový může být také zadán ručně, převzat z kalkulačního systému výroby IS Orsoft Open, nebo z jiného kalkulačního systému uživatelem provozovaným.

Úloha dále umožňuje:

  • Zjištění režijních nákladů, jejich přepočet dle základny pro přepočet. Tuto funkci je možné uplatnit i pro přiřazení jiných hodnot k nositelům. Systém umožňuje i přirážkový způsob přiřazování nákladů.
  • Pro analýzy a rozbory je kromě standardních výstupů připraven systém definice vlastních výkazů.

Ke stažení

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek