Klientská zóna
ORTEX ve světě

Doprava

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Doprava  

Podsystém Doprava poskytuje nástroje k řízení a organizaci dopravy ve firmě a umožňuje sledování a vyhodnocování veškerých nákladů souvisejících s dopravou. Zabývá se především rozvozem zboží formou pravidelných linek, ale může sloužit i pro firmy, kde jsou používána pouze referentská vozidla.

Doprava

Linky

Základem pro řízení linkového provozu je definování systému přepravních linek. V podstatě jde o evidenci tras vozidel mezi jednotlivými místy nakládky a vykládky zboží. Ke každé lince jsou kromě trasy vozidla přiřazeny informace o odjezdech a příjezdech, vzdálenosti, účelu jízdy i o „obvyklém“ řidiči na lince. Z navržených šablon linek jsou průběžně generovány vlastní linky na určité období dopředu, řidiči tak dostávají příkazy k jízdě s dostatečným časovým předstihem.

Stazky

Po ukončení jízd vrátí osádky vyplněné stazky. Informace o uskutečněných jízdách se pořizují do systému. Snadnou orientaci v evidenci jízd usnadňují grafické symboly, které upozorňují na nevyplněné či chybné stazky.

Orsoft Open - Doprava

Kniha jízd

Kniha jízd je účetním dokladem, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu. Její papírové vypisování je jednoznačně jednou z nejméně oblíbených činností firemních řidičů. Naše softwarové řešení tuto činnost značně zjednodušuje (např. využívá systém předdefinovaných tras, kopírování záznamů atd.) a provádí automatické kontroly návaznosti dat.

Rezervace vozidel

Možnost rezervace je důležitý nástroj pro operativní řízení a organizaci vozového parku. Rezervace lze vytvářet jak pro vozidla na konkrétní termín a pro určitou osobu, tak i za účelem nějaké akce – např. plánovaného odstavení vozidla za účelem STK, generální opravy apod. Mezi základní funkce patří i možnost nastavit požadavek na schvalování rezervace.

Součástí rezervace je Kalendář osobních vozidel, který graficky znázorňuje vytíženost vozidla a případné překrytí naplánovaných jízd (akcí). Kalendář umožňuje dispečerovi přesouvat jednotlivé jízdy tak, aby byl vozový park optimálně využit.

Orsoft Open - Doprava

Vyhodnocení nákladů na dopravu

Podsystém Doprava je propojen s dalšími podsystémy Orsoftu, ze kterých také čerpá informace o dalších nákladech souvisejících s dopravou. Veškeré údaje o vozidlech tak lze shromažďovat na jednom místě, statisticky je třídit, nechat se upomínat na důležitá data související s jejich provozem, kontrolovat jejich spotřebu, evidovat závady a náklady na opravy. Pro uspokojení náročnějších požadavků na rozbor nákladů dopravy jsou k dispozici nástroje Business Intelligence.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek