Klientská zóna
ORTEX ve světě

Finanční účetnictví

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Finanční účetnictví  

Princip zpracování Finančního účetnictví je založen na používání tzv. deníků dokladů, odkud je možné se prostřednictvím záložek a ikon dostat do souvisejících deníků, doplnit nebo aktualizovat účetní záznamy, prohlížet platby, upomínky, penále, zobrazit saldo za firmu. Také je možné vytvořit příkaz k úhradě pro jednu konkrétní fakturu, vystavit upomínku, penalizační fakturu nebo vytvořit tiskovou sestavu.

Finanční účetnictví

Těžištěm Finančního účetnictví je pět základních deníků, do kterých jsou zaznamenávány doklady podle typu:

  • Deníky faktur (Deník přijatých faktur a Deník vydaných faktur) obsahují došlé/vydané faktury typu: tuzemská/zahraniční faktura, konečná/vyúčtovací faktura, zálohové faktury, daňové doklady a ostatní předpisy, které mají charakter přijatého/vydaného dokladu (mzdové předpisy).
  • Deníky plateb (Deník bankovních dokladů a Deník pokladních dokladů) tvoří příjmy a výdaje na bankovních nebo pokladních účtech v tuzemské nebo cizí měně.
  • Deník interních dokladů obsahuje ostatní účetní doklady, tzn. ručně pořízené nebo importované z jiných podsystémů nebo systémů.

Zápisy jsou do deníků zaznamenávány ručně nebo vstupují importem z jiných podsystémů nebo systémů. Deníky dokladů obsahují předpisy a platby, které mohou být v první fázi zaznamenány pouze „evidenčně“ bez uvedení účetní kontace nebo včetně účetní kontace. Do účetních knih jsou tyto doklady zapisovány uživatelem použitím tlačítka „zaúčtovat“. Pro zaúčtování dokladů lze nastavit parametry v číselníku účetních kontací a souvztažností. Pečlivé nastavení pak urychlí práci při pořizování jednotlivých dokladů, kdy se doplňují jen vybraní nositelé. Pomocí konfiguračních parametrů lze zvolit jednoduchý či podvojný účetní zápis, který je realizován pouze jako výsledek dokladu s přímou vazbou na účetnictví.

Výsledkem zpracování účetních dokladů jsou hlavní účetní knihy, knihy pohledávek a závazků a daňová evidence. Všechny účetní knihy umožňují vytvořit rychlé přehledy, zjistit stavy na účtech, vytvořit sestavy a výkazy. Veškeré výstupy je možné zpracovat nejen za účetní období, ale také i k určitému dni.

Proces párování probíhá na saldokontních účtech již v okamžiku zadání dokladu do systému, platba je propojena s fakturou, daňový doklad se zálohovou fakturou, konečná faktura s daňovým dokladem. Uživatel má v Adresáři firem a v denících dokladů k dispozici ikonu „Saldo“, která umožní zjistit aktuální stav pohledávek a závazků za firmu s možností zobrazení detailních informací o platbách a fakturách.

Zpracování faktur a plateb je koncipováno tak, aby poskytovalo ucelený přehled o každém dokladu zavedeném do systému.

Od verze 12.1 je součástí Finančního účetnictví nový způsob pořízení došlých faktur.

Na následujícím obrázku je vidět Deník přijatých faktur a související procesy:
Finanční účetnictví

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek