Klientská zóna
ORTEX ve světě

Investice

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Investice  

Podsystém Investice je určen pro dokladovanou účetní, investiční a statistickou evidenci investic - nedokončených i dokončených - a pro likvidaci investičních faktur organizace. Z hlediska účetního jde především o analytickou evidenci skupiny účtů 04 - Investice.

Orsoft Open Investice

Základem podsystému Investice je likvidace investičních faktur. Ta spočívá v rozúčtovávání investičních faktur na příslušné již dokončené (investiční majetek) nebo nedokončené investice, případně částečně také na neinvestiční náklady. Zaúčtovávání probíhá volitelně buď u zlikvidovaných faktur či výdejek, nebo až u faktur a výdejek již „aktivovaných“ do Majetku. Příslušné doklady odcházejí do Účetnictví. Faktury (ale také předpisy záloh, odpočty záloh, kursové rozdíly atp.) přicházejí z Financí. Podobným způsobem přicházejí výdejky ze Skladů.

Nedokončené investice jsou sledovány z hlediska nejen účetního ale i investičního oddělení - analytické členění podle statistických parametrů, různých zdrojů financování investic, rozlišení a členění investic a to jak od začátku roku, tak od zahájení investice.

Kromě klasických investičních akcí lze používat tzv. urychlené aktivace pro jednoduché investice typu nákupu auta apod.

Investice jsou úzce provázány s Majetkem. Umožňují po ukončení investice její aktivaci do investičního majetku (zápis do databáze Majetku s vytvořením dokladů o pořízení a haléřovém vyrovnání), zpětně se berou podklady pro likvidaci faktur na dokončené akce - inventární čísla. U dokončených investic se při aktivaci vytvářejí také doklady o doúčtování pořizovací ceny nebo technickém zhodnocení.

Součástí databáze nedokončených investičních akcí je také převodník dokumentů, který k dané investiční akci dovoluje vést evidenci dokumentů v elektronické podobě (smlouvy, investiční dokumentace, plánky a jakékoliv jiné elektronické záznamy). Pokud záznam není v elektronické podobě lze učinit alespoň odkaz na jeho fyzické umístění.

Součástí podsystému je řada výstupů likvidačních, účetních, investičních a statistických.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek