Klientská zóna
ORTEX ve světě

Likvidace faktur

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Likvidace faktur  

Podsystém Likvidace faktur předpokládá, že zaúčtování přebíraných daňových základů faktur je provedeno v podsystému Finanční účetnictví a zaúčtování příjemek v podsystému Skladování. Do Finančního účetnictví a Nákladového controllingu se posílají nákladové věty pořízené při rozúčtování faktury, zlikvidované faktury se přeúčtovávají ze svých daňových základů na spojovací účet + útvar a příjemky, ke kterým nedošla faktura, nebo z jiného důvodu nebyly přiřazeny k žádné faktuře, se přeúčtují ze spojovacího účtu na účet nevyfakturovaných dodávek. Je-li v dalším zúčtovacím období příjemka již přiřazena k faktuře, je automaticky přeúčtována zpět na spojovací účet + útvar. Pokud nejsou faktury v daném účetním období zcela zlikvidovány, čekají do dalšího účetního období na účtech jednotlivých daňových základů. Po zaúčtování se zlikvidované faktury a k nim náležející náklady, příjemky a věty převodníku přesouvají do archivních souborů. Archivní soubory lze prohlížet a tisknout.

Likvidace Faktur Párovacím klíčem pro spojení dokladů v podsystému Likvidace faktur je:
  • Číslo závodu.
  • Spojovací účet + útvar.
  • Likvidační případ.
  • DŘ faktury.
  • Interní číslo faktury.

Likvidace faktur

Skupina úloh řeší rozúčtování materiálových faktur a jejich spárování s příjemkami. Rozúčtování jednotlivých faktur se provádí ze spojovacího účtu a útvaru na straně DAL, nebo MD (podle strany na faktuře). Spojovací účet + útvar se do faktur doplní při převzetí faktur z podsystému Finanční účetnictví. Tento spojovací účet + útvar musí obsahovat na straně DAL i příjemky přebírané z podsystému Skladování. Pokud nejsou příjemky přiřazené k fakturám již z podsystému Skladování, musí se přiřadit přes tzv. převodník, který obsahuje vazbu - závod faktury + duplicitní faktury + DŘ faktury + interní číslo faktury. K jedné faktuře lze přiřadit více příjemek a obdobně jednotlivé řádky příjemky je možné přiřadit k různým fakturám. Při párování dochází k porovnání celkové hodnoty daňových základů na faktuře s hodnotou za materiál přiřazených příjemek. Je-li rozdíl hodnot nulový, faktura se označí jako zlikvidovaná. V případě rozdílu mezi hodnotou faktury a hodnotou příjmu se vytvoří tzv. haléřové vyrovnání (náklady) a to buď automaticky při párování, nebo při ručním rozúčtování faktury. Je možné nastavit zaúčtování částečně zlikvidovaných faktur. Modul umožňuje rozúčtování také režijních faktur.

Likvidace režijních faktur - odděleně

Skupina úloh řeší rozúčtování režijních faktur. Princip zpracování je obdobný jako u skupiny úloh Likvidace faktur. Nepracuje se zde však s příjemkami a převodníkem, faktura se pouze ručně rozúčtuje na příslušná střediska.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek