Klientská zóna
ORTEX ve světě

Majetek

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Majetek  

Podsystém Majetek je určen pro správnou a dokladovanou evidenci majetku organizace a vedení databáze daňových, účetních, statistických, technicko-výrobních a obecně evidenčních informací. Detailně řeší všechny požadavky české legislativy včetně zrychlených odpisů a technického zhodnocení. Základem podsystému Majetek je evidence dlouhodobého majetku.

Majetek

Podsystém Majetek umožňuje volitelně provádět automatický výpočet daňových (všemi legislativně povolenými způsoby) a účetních odpisů (mnoha způsoby včetně “německého” a “francouzského” odpisování), zaúčtování nejen těchto odpisů ale i zařazení, vyřazení, převodů a dalších účetních změn majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností. Umožňuje práci s odčitatelnými položkami podle par.34 zákona o dani z příjmu.

Evidence investičního majetku obsahuje i údaje pro vedení evidence daní z nemovitostí a silniční daně a to pro všechny typy organizací s různým organizačním členěním, včetně údajů o umístění majetku a odpovědných osobách. Daňové (a volitelně i účetní) údaje jsou vázány na číselník SKP, což zaručuje konzistenci a průhlednost evidence. Umožňuje se rovněž rozsáhlé vedení evidence příslušenství k inventárním číslům také s vazbami na inventarizace.

Řada speciálních úloh umožňuje provádění nadstandardních akcí přímo uživatelem (hromadné změny odpisových plánů, organizační struktury, způsobů odpisování), ošetřeny jsou též případy mimořádných daňových uzávěrek. K inventárním číslům lze pořizovat volné poznámky, pomocí převodníku dokumentů lze mít k dispozici jakékoliv dokumenty v elektronické podobě (smlouvy, fotografie, plánky, nákresy), které k danému majetku přísluší.

Veškeré účetní a daňové doklady (odpisy, účetní změny, pořízení, vyřazení, přeúčtování apod.) a také důležité neúčetní změny jsou obsahem souboru účetních dokladů, což tvoří základ plné dokladovosti systému. Zároveň je uchovávána veškerá “historie” majetku.

Součástí databáze nedokončených investičních akcí je také převodník dokumentů, který k dané investiční akci dovoluje vést evidenci dokumentů v elektronické podobě (smlouvy, investiční dokumentace, plánky a jakékoliv jiné elektronické záznamy). Pokud záznam není v elektronické podobě lze učinit alespoň odkaz na jeho fyzické umístění.

Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými, technickými a dalšími údaji podle druhu majetku. Navíc tyto registry jsou mezi sebou datově provázány.

Podsystém Majetek uživateli umožňuje tisk rozsáhlého spektra tiskových výstupů včetně tzv. formulářových výstupů (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.).

Volitelné nadstavbové skupiny úloh

  • Evidence dlouhodobého majetku.
  • Operativní evidence drobného majetku.
  • Plánování odpisů.
  • Evidence majetkových daní.
  • Cizí měna.
  • IAS/IFRS standardy.
  • Kalkulované odpisy.
  • Cyklická údržba majetku.
  • Inventarizace čárovým kódem.
  • Účtovací maska majetku.
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek