Klientská zóna
ORTEX ve světě

Mzdy

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Lidské zdroje » Mzdy  

Podsystém Mzdy zajišťuje výpočet mezd zaměstnanců a vše, co souvisí s výpočtem mezd. Spolupracuje s podsystémem Personalistika - oba podsystémy využívají společně část datové základny.

Orsoft Open Mzdy - výplatka

Podsystém Mzdy obsahuje vše, co je třeba pro vedení mzdové agendy, a to v nejrůznějších typech organizací. Využívá informace o zaměstnancích z podsystému Personalistika, pořízení vlastních mzdových dat je optimalizováno pro rychlou práci s velkými objemy dat.

Vstup dat

Je možné zadávat jak údaje k jednotlivým zaměstnancům, tak i hromadně nebo připojovat informace z externích zdrojů (z podsystému Předzpracování mezd, z podsystému Cestovní příkazy, z výroby, z docházkových a stravovacích systémů). Údaje do časového fondu je možné pořizovat formou odchylek od časového fondu, který je určen kalendářem.

Výpočty mezd a platů

Výpočty mezd a prémií probíhají na základě předdefinovaných vzorců, jejichž rozsah je možné podle potřeby rozšiřovat. K dispozici je výpočet mzdy úkolové, časové, smíšené, platy, mzdy individuální i kolektivní v kombinaci s nejrůznějšími typy prémií, a také bohatá škála příplatků s možností nastavení vlastních sazeb i s možností definovat si příplatky vlastní.

Daně, pojištění a srážky

Daně, zdravotní i sociální pojištění, nemocenské, sociální i státní dávky jsou počítány automaticky v souladu s platnou legislativou. Automaticky jsou prováděny přednostní i ostatní srážky zaměstnanců i výpočet denního vyměřovacího základu a pracovněprávního průměru.

Další funkce

K dispozici je několik typů výplatních lístků (včetně možnosti elektronického zasílání) a řada tiskových výstupů. Součástí základních mezd je i roční mzdová uzávěrka – mzdové listy, evidenční listy včetně jejich elektronického předání ČSSZ, roční zúčtování daně i výpočet povinného podílu za nezaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností. Samozřejmou součástí podsystému Mzdy je i automatické zaúčtování.

Základní mzdy je možno volitelně doplnit o tzv. volitelné skupiny úloh podsystému Mzdy, které jsou zaměřeny na ucelené problémové oblasti související s výpočtem mezd:

  • Rozbory – sada výstupů, umožňujících rozbory mzdových údajů.
  • Penzijní fondy – export příspěvků zaměstnance i zaměstnavatele do penzijních fondů, stavebních spořitelen i komerčních pojišťoven.
  • Export do ISPV – export údajů o zaměstnanci i o organizaci do Informačního systému o průměrném výdělku.
  • Export do ISP – export údajů o zaměstnanci i organizaci do Informačního systému o platech.
  • Potvrzení – rozsáhlá sada nejrůznějších potvrzení (pro daňové účely, státní dávky, o příjmu zaměstnance apod.)
  • Export do peněžních ústavů – odeslání peněžních prostředků zaměstnanců i organizace na účty peněžních ústavů.
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek