Klientská zóna
ORTEX ve světě

Nákup

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Nákup  

Podsystém Nákup je určen pro podporu řízení a automatizaci zpracování činností souvisejících s objednáváním a nákupem materiálů, zboží a služeb.

Nákup Orsoft Open N8kup

Základní vlastnosti:

 • Evidence dodavatelů.
 • Evidence potenciálních dodavatelů.
 • Udržování dodavatelských ceníků, artiklů.
 • Informace o skladech, stavu zásob.
 • Informace z číselníku výrobků/výkonů.
 • Pořizování požadavků.
 • Workflow schvalování požadavků.
 • Pořizování objednávek: Objednávku sestavuje nákupčí na základě schválených požadavků.
 • Workflow schvalování objednávek.
 • Evidence dodavatelských smluv.
 • Evidence došlých faktur: při pořízení došlé faktury se kontroluje, zda položkově souhlasí faktura s objednávkou – tzv. věcná likvidace faktury.
 • Hodnocení dodavatelů.

Řetězec podporovaných činností je zahájen požadavkem na nákup, který může vznikat ve výrobě, řízení údržby, poklesem zásob pod minimální mez, ručním vstupem apod. K požadavkům na nákup jsou přiřazováni dodavatelé, dalším výběrem a kumulací požadavků jsou optimalizovány požadavky a transformovány do objednávek. Obchodní proces pokračuje odesláním objednávky a následným přijetím potvrzení dodavatele. Po dodání zboží je vazba na dodavatelskou fakturu a vyhodnocení nákupu jako procesu zhodnocení dodavatele, artiklu i kvality.

Od verze 12.1 je součástí Nákupu nový způsob pořízení došlých faktur.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek