Klientská zóna
ORTEX ve světě

Personalistika

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Lidské zdroje » Personalistika  

Podsystém Personalistika je určen k podpoře důležitých personálních rozhodnutí. Základní personalistika, jako systém pro podporu personální evidence a administrativy, umožňuje i v rychle se měnících podmínkách provádět stále nové analýzy z podkladů a informací o zaměstnancích organizace.

Orsoft Open - Personalistika

Pro všechny personalisty je důležitý zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podsystém Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní nemusí povinně sledovat, může však kdykoliv okruh svých zájmů rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace a respektuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také tvoří personalistiku na míru pro svou organizaci.

Podsystém Personalistika spolu se skupinou úloh Řízení lidských zdrojů plní funkci informačního centra o vývoji personální struktury podniku. Od personálního útvaru se žádá, aby byl také hodnotícím centrem. K tomu mu jako základ slouží skupina úloh Pracovní místa (sleduje požadavky na vykonávané práce v organizaci) a Hodnocení (výběr takových pracovníků, kteří budou nejlépe vykonávat práce, vyžadované organizační strukturou; inventura talentů může být provedena pouze provedením důvěryhodného procesu hodnocení). Podsystém Personalistika se tím stává již systémem pro podporu specifických činností personálního řízení.

Orsoft Open Personalistika - vedoucí pracovníci

Struktura podsystému Personalistika

 • Evidence údajů o zaměstnanci
 • Vedení personální agendy
  • Doklady
  • Mzdový výměr
  • Pracovní úrazy
  • Formuláře
 • Řízení lidských zdrojů
  • Kvalifikace a vzdělávání
  • Hodnocení
  • Pracovní místa

Personalistika a zejména její část Evidence údajů o zaměstnanci je využívána i v dalších podsystémech IS Orsoft Open. Tato část je nezbytně nutná k provozování podsystému Mzdy. Z vedení personální agendy mohou být využívány v podsystému Mzdy vybrané údaje, za které v různých organizacích odpovídá někde personalista a jinde mzdová účetní (např. datum nástupu do zaměstnání, druh pracovně právního vztahu, sjednaná doba úvazku). Naopak Personalistika využívá podsystém Mzdy pro napočítávání započitatelné praxe pro poskytování včasné informace o očekávaném měsíčním platovém postupu zaměstnanců rozpočtových organizací.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek