Klientská zóna
ORTEX ve světě

Předzpracování mezd

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Předzpracování mezd  

Podsystém Předzpracování mezd zajišťuje nadstandardní požadavky zpracovatelů mezd na decentralizovanou přípravu podkladů pro výpočet mezd. Podsystém je určen zejména pro střední a větší výrobní firmy, jejichž výrobní SW neumožňuje dostatečnou evidenci pokladových údajů pro výpočet mezd na základě výkonů.

Orsoft Open Předzpracování mezd

Základní funkce:

  • Decentralizované pořízení měsíčních údajů pro výpočet mezd.
  • Pořízení mzdových podkladů přímo v místě jejich vzniku.
  • Pořízení mzdových podkladů podle specifických požadavků uživatelů (s ohledem na zakázky, propojení na docházkový systém apod.).

Podsystém Předzpracování mezd obsahuje tyto skupiny funkcí:

  • Společnou část pro obsluhu souborů podsystému.
  • Dílenské zpracování.
  • Výrobní mzdy.
  • Individuální řešení.

Celý podsystém je tvořen stavebnicově - lze využívat jednotlivé komponenty (vždy v kombinaci se společnou částí) podle konkrétních potřeb.

Dílenské zpracování umožňuje pořízení a aktualizaci dat z výroby (pro výpočet mezd) na pracovišti úrovně “mistr”. Pořízené údaje lze tisknout s možností výběru. V závěru zpracovávaného období se vytvářejí soubory pro vstup do podsystému Mzdy. Lze prohlížet i data z docházkových systémů a provádět jejich přenos dle zadaného výběru do zpracování.

Výrobní mzdy umožňují nejen pořízení a aktualizaci údajů pro výpočet mezd, ale zároveň dochází k výpočtu částky základní mzdy, prémií, příplatků i dalších složek mzdy okamžitě po zadání vstupních údajů. Při výpočtu lze využívat i údaje ze souboru výkonových norem pro výpočet úkolových mezd. Ze zadaných údajů lze okamžitě získat přehledy o hrubém výdělku jednotlivých zaměstnanců za zadaný časový interval. Údaje lze interaktivně propojit i s podsystémem Mzdy, kde lze na základě údajů zadaných v Předzpracování mezd zjistit i čistý výdělek zaměstnance k zadanému datu. Z výrobních mezd jsou poskytovány informace i do podsystému Výroba (pro potřeby kalkulací).

Zakázková řešení zahrnují výpočet kolektivních mezd pro speciální provozy (např. pekárny).

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek