Klientská zóna
ORTEX ve světě

Prodej

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Prodej  

Podsystém Prodej představuje komplexní řešení prodeje vlastních výrobků, zboží, služeb a je rovněž vhodný pro použití v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje.

Prodej

Je určen k využití širokému okruhu uživatelů, neboť není nijak oborově závislý. Vychází z obecných principů prodejní činnosti a skladového hospodářství. Speciálně jsou řešeny specifické postupy při obchodování například v oblasti potravinářských produktů, papírenské produkce, ve stavební výrobě.

Základní funkce

Datovou základnu modulu Prodej tvoří informace o prodejních a skladových položkách, adresář obchodních partnerů, informace o dodacích, platebních a dopravních podmínkách, kursovní lístek a podobně.

Základní informace o obchodních partnerech se čerpají z adresáře společného pro celý IS Orsoft Open a jsou doplněny v podsystému Prodej o další obchodní informace v podobě údajů o skupině uživatele, holdingovém seskupení, platebních podmínkách, evidenci údajů o směnách, obchodním referentovi a prodejci, specifických rozvozech…

Zpracování obchodních informací lze spojit vazbou přes společné číselníky s dalšími podsystémy IS Orsoft Open jako je Nákup, Výroba, Finanční účetnictví, Likvidace faktur, Majetek, Účetnictví. Vzájemným propojením vazeb jednotlivých programových modulů je zajišťován automatizovaný výstup údajů o prodeji a skladovém hospodářství do navazujících podsystémů s následným vyhodnocováním údajů, evidencí pohledávek a poskytnutím podkladů k přiznání DPH.

Jednotlivé funkce modulu Prodej poskytují informace o skutečných i potencionálních zákaznících, o úspěšnosti jednotlivých výrobků nebo služeb na trhu a připravují rozhodující podklady pro úspěšné řízení firmy.

Skupiny úloh podsystému Prodej:

  • Expedice.
  • Rozbory.
  • Obchod.
  • Cenová tvorba.
  • Obaly.
  • JCD.
  • Fakturace.
  • Rozvozy.
  • Prodejna.

Více o specifických funkcích modulů Prodej, Logistika, Výroba pro výrobce potravin.

Galerie

Orsoft Open Prodej Orsoft Open Prodej Orsoft Open Prodej
 
Orsoft Open Prodej Orsoft Open Prodej Orsoft Open Prodej
 
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek