Klientská zóna
ORTEX ve světě

Skladování

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Skladování  

Podsystém Skladování umožňuje vedení skladové evidence pro zásobovací, prodejní i konsignační sklady ve všech přípustných variantách ocenění skladových zásob (pevné ceny, vážený průměr, FIFO).

Skladování Orsoft Open Skladování

Pohyby se operativně promítají do stavů zásob na skladech. Je umožněno provádět automatické skladové příjmy z vytvořených výdejek při přesunech zásob mezi sklady, automatické skladové výdeje z předem připravených tzv. plánovaných výdejů, import příjmů z externích systémů nebo z hlavních skladů na distribuované sklady.

Vytvořené doklady lze stornovat (zrušit) do doby jejich zaúčtování libovolně, poté jen tzv. červeným zápisem - faktickým zaznamenaným stornem.

Ze skladové evidence jsou zajištěny vazby do návazných agend – zpravidla do podsystémů Nákup, Prodej, Likvidace faktur, Finanční účetnictví, Operativní evidence majetku.

Sledování stavů - základní vlastnosti:

 • Možnost členění výrobků do 3 pomocných podklíčů s libovolným využitím.
 • Sledování obratů, stavů, v libovolném období, detailní skladová karta.
 • Přecenění a inventury stavů skladů s automatickým vytvořením pohybů rozdílů.
 • Sledování a hlídání minimálních zásob dle předem nastavených limitů minimálních zásob a skladových lhůt.
 • Sledování saldokonta obalů.

Pohyby surovin, obalů, materiálu, výrobků - základní vlastnosti:

 • Příjem nákupem na sklad podle dodavatelských objednávek nebo smluv s možností rozpuštění dodatečných nákladů do položek příjemky.
 • Příjem i výdej provádět na konkrétní zakázky nebo až tři stavové podklíče s libovolným využitím (jakost, barva, druh, šarže, apod.).
 • Pořízení a sledování vratných obalů podle dodavatelů.
 • Výdeje do výroby (spotřeby) na konkrétní činnost, výrobek, zakázku, středisko, nebo jiné libovolné nositele nákladů.
 • Výdeje do výroby (spotřeby) na výrobní deník (např. surovina na shodnou směs).
 • Automatické vytvoření pohybů doúčtování odchylek ze zaokrouhlování.
 • Příjem na sklad hotových výrobků lze provést automaticky z deníku mistra, ručně pořízením příjemky z výroby, automaticky ze vstupního souboru z technologického zařízení, nebo z terminálu na čtení čárových kódů.
 • Sledování výdejů ochranných pomůcek na konkrétní osobu s vazbou na Personalistiku a Operativní evidenci majetku.
 • Sledování pohybu zásob materiálů podle nákupčích.
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek