Klientská zóna
ORTEX ve světě

Výroba

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » Výroba  

Modul Výroba představuje řešení problematiky sledování a vyhodnocování výroby vlastních výrobků a je vhodný zejména pro použití u malých výrobních firem nebo u firem s procesní, např. potravinářskou, výrobou. Vychází ze zjednodušených principů výrobní a controllingové činnosti se zaměřením na plánování a vyhodnocování nákladů na výrobu.

Výroba

Datovou základnu modulu Výroba tvoří zejména informace o technologicko-hospodářských normách, technologických postupech, plánování výroby a plánování nákladů na výrobu, sledování výroby a vyhodnocování nákladů na výrobu a nejnověji také kapacitní plánování.

Více o specifických funkcích modulů Prodej, Logistika, Výroba pro výrobce potravin.

Podsystém Výroba zahrnuje tyto základní skupiny úloh:

  • Technickohospodářské normy (receptury, kusovník, kalkulace),
  • Technologické postupy,
  • Plán,
  • Operativní evidence,
  • Vyhodnocení nákladů,
  • Kapacitní plánování.

Technicko-hospodářské normy (receptury, kusovník, kalkulace)

Umožňuje definování respektive sestavení receptury nebo kusovníku z přímých materiálových vstupů a definici dalších režijních nákladů do konečné kalkulace nákladů výrobku. Jedná se o rekurzivní definici umožňující až 99 stavebnicových vrstev na jeden výrobek. Tuto definici je možno použít nad různými úrovněmi souborů (plánová THN,operativní THN, pevná THN) a tím docílit široké variantnosti při kalkulaci nákladů na výrobek.

Technologické postupy

Umožňují definování pracovních postupů (operací) pro jednotlivé výrobky ve formě popisu jednotlivých pracovních kroků výroby. Zároveň je možno definovat stroje a zařízení, na kterém se výrobky mají vyrábět, a pracovní pomůcky respektive nářadí, které je pro danou operaci zapotřebí. Soubor strojů a zařízení poskytuje možnost definování kapacit jednotlivých strojů a zařízení v pohledu časovém i nákladovém s vazbou na Majetek a s využitím v technologických postupech a plánování kapacit.

 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek