Klientská zóna
ORTEX ve světě

ZIS – zákaznický informační systém

Nacházíte se: Hlavní strana » Produkty, řešení » Orsoft Open » ZIS - zákaznický informační systém  

Systém pro podporu a řízení procesů vodárenské firmy, plně integrovaný do ekonomického informačního systému IS Orsoft Open včetně rozhraní na další specifické moduly.

Zákaznický informační systém pro vodárny

Návrh řešení funkcí ZISu byl prováděn v úzké součinnosti se specialisty z vodárenských firem. Vychází z hluboké procesní analýzy a následné optimalizace procesů, prováděné pod přímou supervizí odborníků z praxe.

moduly ZIS

Články o ZIS v časopise SOVAK

Podpora procesů vodárenské společnosti:

Odběratelé

 • Identifikace odběratele, kontaktů, parametry pro smlouvy, sektor, zálohy
 • Adresy – několik druhů adres (hlavní, daňová, zasílací, kontaktní)
 • Klasifikace odběratelů
 • Kontrola adresy na registr stavebních objektů
 • Kontrola na Evidenci úpadců, Insolvenční rejstřík

Odběrná místa

 • Adresa odběrného místa
 • Evidence vodoměrů
 • Stavy odběrných míst (aktivní, zrušené, fiktivní, rozvojová oblast) včetně historie osazení
 • Druh fakturace (vodné, stočné, paušál, srážkové vody)
 • Evidence smluv, záloh, odečtů a jejich fakturace

Evidence měřidel

 • Evidence parametrů
 • Evidence plomb
 • Montážní listy
 • Přehled historie manipulace s vodoměry u zákazníků
 • Pohyby vodoměrů – nákup, skladové převody, montáž, demontáž, cejchování, přezkoušení, výdej ze skladu

Smlouvy, odečty

 • Evidence smluv s odběrateli, možnost několika smluv na jednoho odběratele
 • Seznam odběrných míst
 • Tisk a úprava smluv přímo v MS Word
 • Uložení smluv v DMS
 • Příprava podkladů pro „odečítací“ pracovníky
 • Specifické rozhraní na elektronická odečítací zařízení (čárové kódy)
 • Zápis odečtů ručně, prostřednictvím webové aplikace, automaticky

Fakturace

 • Cenotvorba
 • Tři úrovně cen – cena základní, cena pro obce, cena odběratelská
 • Automatické přiřazování záloh
 • Automatický převod přeplatku a nedoplatku do a ze záloh
 • Odesílání faktur v elektronické podobě
 • Grafický vzhled faktury

Manažerský systém

 • Rozbory, analýzy a predikce z různých pohledů
  • sledování ukazatelů
  • fakturované m3
  • vodné, stočné
  • členění dle obcí, sektorů, odběrných míst

Specifické geografické rozhraní

 • Zobrazení odběrných míst na mapě
 • Zobrazení polygonů dešťových vod

Rozhraní na dopravu

 • Vystavené faktury za dopravné, fekály
 • Likvidace odpadních vod (septiky)
 • Zaúčtování nákladů vozidel

Rozhraní na odečtová zařízení

 • Příprava odečtů pro pochůzky
 • Aktualizace zjištěných odečtů

Specifické rozhraní na laboratorní systém

 • Vystavené faktury za rozbory
 • Informace o platbách
 • Identifikace zákazníka

DMS (Data management systém)

 • Ukládání smluv, reklamací a dalších dokumentů v elektronické podobě

Auto vodoměry

 • Dálkové odečty pomocí čidel

Virtuální kancelář

 • Portál pro zákazníky
 • Stav vodoměru
 • Faktury, saldo, zálohy
 • Reklamace
 • Novinky
 • Zobrazení trendů spotřeby vody

Vyjadřování

 • Zpracování žádostí o vyjádření
 • Šablony vyjádření
 • Uložení vydaných vyjádření do DMS
 • Integrace se ZIS, GIS, DMS, MS Word

Řízení vztahů se zákazníkem

 • Záznamy o komunikaci se zákazníkem
 • Telefonáty
 • Zprávy z virtuální kanceláře

Reklamace

 • Evidence reklamací
 • Podklady pro tvorbu opravných daňových dokladů (dobropisy)
 
 
ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové | E-mail: | Tel.: (+420) 499 991 111
ORTEX spol. s r.o. © 2020 mapa stránek